Public contract: MENDELU – Stavební úpravy objektu D

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 5992
System number: P22V00000435
File number: UM/14160/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-040771
Upon prior information notice:
MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Date of commence: 25.10.2022
Tender submit to: 16.01.2023 09:00
Contracts catalog: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: MENDELU – Stavební úpravy objektu D
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a vybudování dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, realizaci zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, terénních a sadových úpravách nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií v rozsahu, jak je vymezeno projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu (příp. jejich oprav) na celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické kvalitě - podrobnosti viz. čl.1 Zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. 11. 2022 v 10:00 hod - podrobnosti viz čl. 16 Zadávací dokumentace¨

Předpokládaná hodnota bez vyhrazených změn závazku činí 213 675 110,- Kč bez DPH

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 233 975 110 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance