Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2019 08.01.2020 10:00
Dodávka 600 ks kovových transportních pěstebních rámů pro sadbovače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 23.12.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro pipety Mettler Toledo - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 16.01.2020 10:00
0352019 Dodávka notebooku pro PEF_6
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 09.12.2019 10:00
0342019 Dodávka notebooku pro AF_4
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 09.12.2019 09:00
Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Pěstební činnosti č. 49164
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 09.12.2019 10:00
1122019 Dodávka počítačů pro PEF_3
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 11:30
1132019 Dodávka počítačů pro ZF_2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:30
0412019 Dodávka skříní pro ÚLBDG
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:00
Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2019 03.01.2020 10:00
Stavební úpravy místnosti N2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 03.12.2019 10:00
3012019 Rozšíření diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 26.11.2019 10:00
Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř
podlimitní Hodnocení 15.11.2019 04.12.2019 10:00
Zařízení pro stanovení spalného tepla
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 26.11.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››