Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3022023 Dodávka NAS úložiště a disků pro Botanickou zahradu a arboretum MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 09.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení
podlimitní Zadáno 28.07.2023 25.08.2023 09:00
Obnova strojního vybavení posilovny Centra sportovních aktivit - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 07.08.2023 10:00
Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 09.08.2023 09:00
Dodávka tlakového osmometru – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 07.08.2023 09:00
Vybudování závorového systému na kolejích J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno na pozemku parc.č. 1790/1, 2618/9 v katastrálním území Husovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 09.08.2023 10:00
Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
podlimitní Zadáno 18.07.2023 24.08.2023 09:00
Pasport zeleně vybraných lázeňských parků – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023 31.07.2023 11:00
Pěstební činnosti č. 33301
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 24.07.2023 10:00
Vytvoření modulů v rámci UIS - I.
podlimitní Zadáno 12.07.2023 19.07.2023 10:00
Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD
podlimitní Zadáno 11.07.2023 28.07.2023 10:00
Malotraktor a vybavení pro ovocnou a okrasnou školku – II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2023 21.07.2023 10:00
Dodávka 3 ks osobních automobilů pro ŠLP Křtiny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 18.07.2023 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
podlimitní Zadáno 03.07.2023 24.07.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek 2023-24
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 10.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››