Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahové krytiny na Tauferových kolejích – SKM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 15.06.2023 09:00
Modernizace Pily Olomučany
nadlimitní Prokazování kvalifikace 25.05.2023 10.07.2023 09:00
Oprava instalačních jader a rozvodů v ubytovacích buňkách VŠ kolejí v Lednici na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 09.06.2023 10:00
Dodávka traktorového přívěsu – třístranný sklápěč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 06.06.2023 10:00
Digitalizace MENDELU, učebny pro hybridní výuku
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 10:00
Obnova strojního vybavení posilovny Centra sportovních aktivit
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 29.05.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 09.06.2023 10:00
Zajištění autorského dozoru projektanta na stavbě MENDELU – Stavební úpravy objektu D
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2023 10.05.2023 10:00
MENDELU - energokanál přeložka ÚT, MaR
podlimitní Hodnocení 04.05.2023 26.05.2023 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 12.05.2023 10:00
Nákup odborné literatury 032023 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Osobní automobil pro projekt LIFE - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Dodávka substrátů pro pěstování lesních dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 09.05.2023 10:00
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2023 až 2026
podlimitní Hodnocení 25.04.2023 26.05.2023 09:00
Dodávka nábytku pro SKM MENDELU – Tauferovy koleje
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 22.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››