Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup odborné literatury 022020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 12.03.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek II – základní chemikálie
nadlimitní Zadáno 20.02.2020 24.03.2020 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021
nadlimitní Zadáno 27.01.2020 27.01.2020 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021
nadlimitní Zadáno 27.01.2020 27.01.2020 09:00
Nákup odborné literatury 012020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 30.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice
podlimitní Zadáno 13.01.2020 03.02.2020 10:00
Sokolnice – ohradní zeď obory, obnova dvou porušených míst
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 28.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv 2020
podlimitní Zadáno 09.01.2020 28.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb
podlimitní Zadáno 18.12.2019 14.01.2020 10:00
Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 17.12.2019 21.01.2020 10:00
Reimplementace a rozšíření systému evidence a řízení grantů a projektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2019 06.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro pipety Mettler Toledo - rozděleno na části
nadlimitní Zadáno 09.12.2019 16.01.2020 10:00
Zařízení pro stanovení spalného tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 26.11.2019 13:00
Elektronický systém spisové služby
nadlimitní Zadáno 01.11.2019 24.02.2020 10:00
Revize elektrozařízení - rámcová dohoda
podlimitní Zadáno 31.10.2019 21.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016