Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
MENDELU Innovation Hub, zpracování projektové dokumentace 14.08.2023
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice 10.12.2021
Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „ŠLP Masarykův les Křtiny“ na období 1.1.2023 – 31.12.2032 26.07.2021
MENDELU – Stavební úpravy objektu D 16.11.2020
Dodávka strojů pro údržbu lesní dopravní sítě na ŠLP Křtiny 02.11.2020
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky 24.04.2020
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií 2020 - 2021 – rozděleno na části 25.11.2019
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně 31.10.2019
Elektronická spisová služba 13.05.2019
Rámcová smlouva na zajištění praní prádla 31.08.2016
Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - I.etapa 30.08.2016
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU 26.07.2016
Souprava pro odvoz dříví 25.07.2016
Rámcová smlouva na dodávku IT vybavení 03.05.2016
MENDELU - SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE 16.11.2015
Rámcová služba na zajištění úklidových služeb MENDELU 22.10.2015
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů v areálech MENDELU 22.10.2015
Dodávka univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou 21.10.2015
Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J. A. Komenského 20.10.2015
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 25.09.2015
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice 27.07.2015
Rekonstrukce auly v objektu A, BA 01 15.07.2015
Rámcová smlouva na zajištění tiskařských a souvisejících služeb – rozděleno na části 1 a 2 08.06.2015
Rámcová smlouva na dodávku IT zařízení pro výuku iOS a OS X II 28.04.2015
Rekonstrukce klimatizačního systému - pavilon Q - II.etapa 10.02.2015
1 2 3  ››