Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektroinstalační práce na obj. Q
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 13.06.2017 10:00
Oprava části cyklotrasy č. 507 - Šibrnka, II. etapa, k. ú. Jedovnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2017 12.06.2017 10:00
Laboratoře v obj. P
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2017 02.06.2017 09:00
Mendeleum nádvoří - Lednice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2017 07.06.2017 10:00
Úprava šatnových boxů v obj. Z
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 26.05.2017 10:00
Oprava stávajícího vnitřního vodovodu, Tauferovy koleje, budova C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 29.05.2017 10:00
Dodávka interiéru pro SKM - děleno na části
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2017 02.06.2017 13:00
Stavební úpravy objektu LD 05 v Lednici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 07.06.2017 14:00
Výměna dveří a prahů na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 31.05.2017 11:00
Výměna podlahových krytin v objektu Z - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2017 01.06.2017 10:00
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2017-2019
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2017 31.05.2017 13:00
Nátěr fasády na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2017 29.05.2017 11:00
Rekonstrukce chodby N1063 v objektu A
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2017 25.05.2017 10:00
Dodávka laboratorního vybavení - rozdělena na části
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2017 07.06.2017 11:00
všechny zakázky