Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb při nakládání s odpady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Dodávka přístrojů pro měření hluku včetně příslušenství, rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Dodávka nábytkového vybavení kanceláří pro projekty Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně - rozdělena na části
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 26.09.2017 10:00
Oprava hráze vodní nádrže v arboretu Křtiny
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2017 22.09.2017 10:00
Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2017 04.09.2017 10:00
Dodávka propagačních předmětů II/2017 – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 07.08.2017 05.09.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií – rozděleno na části 1 - 3
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2017 18.10.2017 10:00
Rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU
nadlimitní Zadávání VZ 29.06.2017 10.08.2017 10:00
Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 22.05.2017 15.06.2017 10:00
Dodávka železného koně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2016 29.04.2016 10:00
Dodávka 2 ks jednoosého návěsu za traktor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2016 29.04.2016 12:00
Dodávka drtiče dřeva a klestu jako adaptéru za UKT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2016 29.04.2016 11:00
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015 – 2016
nadlimitní Vyhodnoceno 07.10.2014 27.11.2014 09:00
Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2014 30.05.2014 10:00
Labyrint přírody a ráj zahrad“ - návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury – 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2014 07.05.2014 10:00
všechny zakázky