Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2017 04.12.2017 13:00
Dodávka návěsného sklízeče hroznů - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2017 05.12.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 01.12.2017 10:00
Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2017 28.11.2017 10:00
Audity účetního období roku 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2017 13.11.2017 10:00
KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA na parcele č. parc. 1297/2 a 844, k. ú. OLOMUČANY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2017 20.11.2017 10:00
Dodávka odborných časopisů 012017, předplatné na rok 2018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2017 10.11.2017 10:00
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb, rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 18.10.2017 07.11.2017 10:00
Přenosný analyzátor fotosyntézy s příslušenstvím
podlimitní Hodnocení 17.10.2017 09.11.2017 10:00
Laboratoř technologií a environmentální techniky – rozdělena na části
podlimitní Hodnocení 16.10.2017 08.11.2017 10:00
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 02.11.2017 12:00
Stavební úpravy děkanátu AF - II. etapa
podlimitní Hodnocení 13.10.2017 01.11.2017 10:00
Dodávka propagačních předmětů III/2017 – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 12.10.2017 03.11.2017 13:00
Laboratoř vinařství a posklizňových technologií
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2017 01.11.2017 11:00
Dodávka přístrojů pro laboratoř rostlinných biotechnologií – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 09.10.2017 31.10.2017 10:00
všechny zakázky