Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu – opakované řízení II
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2021 11.10.2021 09:00
Nákup odborné literatury 062021 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.09.2021 20.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016