Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modulární cluster a virtualizace desktopů
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2021 15.02.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2021
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2021 26.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016