Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2019 08.01.2020 10:00
Dodávka 600 ks kovových transportních pěstebních rámů pro sadbovače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 23.12.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro pipety Mettler Toledo - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 16.01.2020 10:00
Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2019 03.01.2020 10:00
Elektronický systém spisové služby
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 17.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016