Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 07.09.2020 10:00
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 2020
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 09:00
Dodávka výměnného systému pro rostlinnou výrobu ŠZP Žabčice
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2020 20.08.2020 10:00
Dodávka Wi-Fi a kamer včetně příslušenství pro SKM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 11:00
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 17.08.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro MENDELU - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 20.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016