Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka odborných časopisů 072018, předplatné na rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2018 09.11.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2018 05.11.2018 14:00
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 06.11.2018 10:00
Dodávka kalorimetrické aparatury pro ZF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 06.11.2018 10:00
Update stávajících výukových a výzkumných licencí softwaru pro matematické a multifyzikální výpočty II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 24.10.2018 10:00
Dodávka chladírny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2018 21.11.2018 10:00
Rekonstrukce učeben ZF - budova A a pavilonu M s přístavkem - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 26.10.2018 10:00
Zařízení pro elektrotechnickou laboratoř
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 30.10.2018 10:00
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 13.11.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií – rozděleno na části 1 - 3
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2018 30.10.2018 10:00
Laboratorní mikroskop s přímým osvětlením
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 09.11.2018 10:00
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 27.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016