Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2017 04.12.2017 13:00
Dodávka návěsného sklízeče hroznů - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2017 05.12.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 01.12.2017 10:00
Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2017 28.11.2017 10:00
KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA na parcele č. parc. 1297/2 a 844, k. ú. OLOMUČANY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2017 20.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016