Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna sprchových baterií na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 01.06.2015 11:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-30
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 28.05.2015 09:00
Rekonstrukce hřiště v areálu koleje Akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 25.05.2015 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 21.05.2015 10:00
Dodávka, výroba a servis elektroinstalací pro Larix 3T
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 18.05.2015 11:00
Nátěr fasády na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2015 22.05.2015 10:00
Rámcová smlouva na cestovní pojištění MENDELU 2015
podlimitní Zadáno 01.05.2015 19.05.2015 10:00
Upgrade počítačových učeben LDF
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 04.05.2015 10:00
Dodávka židlí pro ubytovací provozy SKM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 29.04.2015 10:00
Dodávka GPS navigací
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.04.2015 28.04.2015 10:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 29.04.2015 10:00
Oprava cyklotrasy č.5081/5077 - III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 22.04.2015 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 27.04.2015 08:30
Rekonstrukce klimatizačního systému - pavilon Q - II. etapa
nadlimitní Zadáno 01.04.2015 26.05.2015 12:00
Dodávka traktorového návěsu pro přepravu balíků slámy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2015 08.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016