Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 14.12.2022 13.01.2023 09:00
Univerzální kolový traktor pro lesní výrobu
podlimitní Zadáno 06.12.2022 22.12.2022 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa a klimatizace objektu A
podlimitní Zadáno 22.11.2022 14.12.2022 09:00
Dodávka elektronického nástroje pro nákupy v rámci Mendelovy univerzity v Brně II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2022 25.11.2022 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 27.10.2022 27.10.2022 12:00
MENDELU – Stavební úpravy objektu D
nadlimitní Zadáno 25.10.2022 16.01.2023 09:00
Pěstební činnosti č. 42000
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 31.10.2022 10:00
Individuální předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.10.2022 17.10.2022 14:00
Dodávka 600 ks kovových transportních rámů pro sadbovačů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2022 18.10.2022 10:00
Nákup odborné literatury 072022 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 05.10.2022 10:00
0252022 Dodávka tabletu pro Ústav podnikové ekonomie
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 03.10.2022 09:00
0042022 Dodávka projektoru pro Ústav podnikové ekonomie
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 03.10.2022 09:00
Projektová dokumentace stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 06.10.2022 09:00
MENDELU - Rekonstrukce chodeb objektu A - I. etapa
podlimitní Zadáno 12.09.2022 21.12.2022 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2023 - 2024
podlimitní Zadáno 30.08.2022 19.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016