Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
0552020 Dodávka notebooků pro Provozní odbor
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 10:00
Systém pro zpracování inventur majetku v SAP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 09.11.2020 10:00
Rámcová dohoda na poskytování služeb patentového zástupce: 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 04.11.2020 10:00
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti HR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2020 23.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU – opakované řízení
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 05.11.2020 10:00
Nákup odborné literatury 072020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 08.10.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2021 - 2022
podlimitní Zadáno 18.09.2020 22.10.2020 10:00
Nákup odborné literatury 062020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 17.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 6
podlimitní Zadáno 31.08.2020 17.09.2020 10:00
Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 28.08.2020 18.09.2020 10:00
Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 14.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 07.09.2020 10:00
Dodávka výměnného systému pro rostlinnou výrobu ŠZP Žabčice
podlimitní Zadáno 03.08.2020 20.08.2020 10:00
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
nadlimitní Zadáno 24.07.2020 17.08.2020 10:00
Nákup odborné literatury 052020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 06.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016