Veřejná zakázka: MENDELU - Rekonstrukce objektu K - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6981
Systémové číslo: P24V00000179
Spisová značka: UM/5465/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012413
Datum zahájení: 03.05.2024
Nabídku podat do: 31.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MENDELU - Rekonstrukce objektu K - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování vícestupňové projektové dokumentace pro dále uvedený investiční záměr:

Zadavatel připravuje investiční záměr „Rekonstrukce objektu K“ v areálu MENDELU. Objekt K je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně. Je situován na adrese tř. Generála Píky 1999/5, 613 00 Brno. Objekt byl vybudován v r. 1985, má 3 podlaží a půdorysné rozměry 51,5 x 34 m, není podsklepený, nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet MS-OB.

Projekt předpokládá kompletní rekonstrukci objektu, realizaci tří přístaveb, nezbytné úpravy okolních ploch, přeložky inženýrských sítí, případně vybudování nových inženýrských sítí.

Prostory objektu K budou navrženy tak, aby je pro výzkumné a výukové účely mohly využívat všechny fakulty, studenti nebo doktorandi; budou navržena univerzální typizovaná výzkumná a výuková pracoviště (laboratoře, přípravny, učebny, pracovny) včetně kanceláří, jednacích místností a potřebného zázemí.

V části objektu bude vybudován, tzv. "MENDELU Innovation Hub“, inovační centrum Mendelovy univerzity v Brně, který bude spolufinancován z dotačního programu OP JAK. Pro potřeby podání žádosti o dotace začaly v předstihu projektové práce na této části rekonstrukce. Použití této části PD a její implementace do PD rekonstrukce celého objektu jsou smluvně ošetřeny.

Součástí rekonstrukce jsou venkovní objekty, vybudování zásobníku dusíku a revitalizace retenční nádrže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy