Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 19:53:03
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-68
ID ve SpSl EZAKZ220054471
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 10, kterým bylo provedeno doplnění/upřesnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.10.pdf (1.30 MB)
- A7_VV_FINAL_aktualizace_20_12_2022_MENDELU_-_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_OBJEKTU_D.xlsx (7.68 MB)
- D.1.1-38a Výpis výrobků - zámečnické 2022-12-19.pdf (16.45 MB)
- D.1.1-38b Výpis výrobků - ostatní 2022-12-19.pdf (6.84 MB)