Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-40
ID ve SpSl EZAKF220005863Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a vybudování dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, realizaci zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, terénních a sadových úpravách nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií v rozsahu, jak je vymezeno projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu (příp. jejich oprav) na celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické kvalitě - podrobnosti viz. čl.1 Zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. 11. 2022 v 10:00 hod - podrobnosti viz čl. 16 Zadávací dokumentace¨

Předpokládaná hodnota bez vyhrazených změn závazku činí 213 675 110,- Kč bez DPH
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 775 851 775
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.12.2022 09:00
Datum zahájení: 25.10.2022 14:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: