Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2022 09:52:23
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-45
ID ve SpSl EZAKZ220053164
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, kterým bylo provedeno doplnění a objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.5.pdf (539.34 KB)
- Příloha_2_VV_FINAL_aktualizace_22_11_2022_MENDELU_-_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_OBJEKTU_D.xlsx (5.24 MB)
- 11_Příloha_č.11_přílohy_ 4-6_SoD.zip (1.33 MB)
- 3_Příloha_č._3_SoD_AKTUALIZACE_2311.2022.docx (170.88 KB)
- Metodika pasportizace (1).zip (32.04 MB)