Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2023 11:22:13
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-79
ID ve SpSl EZAKZ230054564
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, včetně sdělení zadavatele k opravě přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. .


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.11.pdf (1.09 MB)