Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2022 14:39:39
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-48
ID ve SpSl EZAKZ220053221
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, kterým bylo provedeno upřesnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.6.pdf (307.46 KB)
- 9_Příloha_č._9_Minimální_požadavky_na_zpracování_HMG_AKTUALIZACE_28.11.2022.pdf (93.01 KB)