Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2022 13:27:45
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-41
ID ve SpSl EZAKZ220053092
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.4.pdf (372.01 KB)
- 1_Příloha k dotazu č.46 D.1.2-5 Skladba stropu nad 4.NP_ve_znění_vysvětlení_č.4.pdf (400.82 KB)
- 2_Příloha k dotazu č.47 D.1.2-9 Nosné konstrukce výtahové šachty_ve_znění_vysvětlení_č.4.pdf (341.25 KB)