Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 17:52:54
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-37
ID ve SpSl EZAKZ220053064
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, kterým byla provedena změna zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.3.pdf (1.08 MB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_AKTUALIZACE_15_11.xlsx (5.24 MB)
- 3_Příloha_č._3_SoD_AKTUALIZACE_14.11.2022.docx (167.80 KB)