Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 08:42:56
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-53
ID ve SpSl EZAKZ220053340
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, kterým bylo provedeno doplnění/objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.8.pdf (372.51 KB)
- A5_VV_FINAL_aktualizace_01_12_2022_MENDELU_-_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_OBJEKTU_D.xlsx (5.24 MB)