Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2022 16:57:41
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-27
ID ve SpSl EZAKZ220052993
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, kterým byla provedena změna zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.2.pdf (605.59 KB)
- 6_SoD_Soupis_d_p_přímými_dodavateli_objednatele_příloha_6_SoD_AKTUALIZOVANÁ_PŘÍLOHA_10112022.pdf (77.74 KB)
- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Mendelu.pdf (1.27 MB)
- Zatížení základů-Základy 1.NP.pdf (34.44 KB)
- Zatížení základů-Základy 1.PP.pdf (36.46 KB)
- Zatížení základů-Základy 2.PP.pdf (50.58 KB)