Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2022 15:29:05
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-58
ID ve SpSl EZAKZ220054270
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, kterým bylo provedeno doplnění/upřesnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.9.pdf (471.26 KB)
- 3_Příloha_č._3_SoD_AKTUALIZACE_14.12.2022.docx (171.56 KB)
- A6_VV_FINAL_aktualizace_12_12_2022_MENDELU_-_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_OBJEKTU_D.xlsx (5.24 MB)