Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MENDELU – Stavební úpravy objektu D
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2023 16:35:16
Číslo jednací ve SpSl UM/14160/2022-82
ID ve SpSl EZAKZ230054605
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 12, kterým bylo provedeno upřesnění a oprava zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.12.pdf (378.72 KB)
- A8_VV_FINAL_aktualizace_02_01_2023_MENDELU_-_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_OBJEKTU_D.xlsx (5.25 MB)