Veřejná zakázka: Elektronický systém spisové služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3348
Systémové číslo: P19V00000430
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-039242
Datum zahájení: 01.11.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektronický systém spisové služby
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících a vedoucích k implementaci a uvedení do provozu elektronického systému spisové služby (dále také „ESSS“ nebo „Systém“), a to dle funkčních a technických požadavků a v rozsahu a charakteru plnění uvedených v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, viz příloha s názvem "Specifikace plnění zakázky" (dále také jen jako „Specifikace plnění zakázky“) a v souladu s návrhem smlouvy, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj ESSS. Účelem veřejné zakázky je dodání a implementace elektronického systému spisové služby. V praxi to znamená zavedení evidence, označování, oběhu, vyhotovování, vyřizování, podepisování a krátkodobé až střednědobé uchovávání elektronických dokumentů doručených nebo vzniklých na Mendelově univerzitě v  Brně a jejích součástech, s funkčním napojením na informační systém datových schránek; e-podatelnu případně zaměstnanecké e-mailové klienty, a dále maintenance technického vybavení na kterém bude provozován implementovaný předmět plnění veřejné zakázky.

Dodávaný systém elektronické spisové služby musí být schopný vyhovět všem současným i budoucím zákonným požadavkům stanoveným pro oblast výkonu spisové služby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3348.html

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy