Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický systém spisové služby
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2019 19:38:15
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dne 23.12.2019 uveřejnil zadavatel změnu zadávací dokumentace jako DI_6, včetně souvisejících aktualizovaných dokumentů. Zadavatel mimo jiné upravil hodnoticí kritéria, vyhrazenou změnu závazku a prodloužil lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Sdělení zadavatele_DI_6.pdf (529.55 KB)