Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický systém spisové služby
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2019 15:59:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel dne 25.11.2019 uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace DI_2.

Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- Vysvětelní zadávací dokumentace_DI_2.pdf (1.11 MB)