Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický systém spisové služby
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 16:44:04
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 14.1.2020 uveřejnil Sdělení zadavatele DI_8 a související změněný dokument: Výzva k podání nabídek_aktualizace III..
V souvislosti s provedenou změnou zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24.2.2020 do 10:00 hod.


Přílohy
- Sdělení zadavatele_DI_8.pdf (610.26 KB)