Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický systém spisové služby
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2019 10:30:44
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel dne 16.12.2019 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve lhůtě uvedené v uveřejněném Sdělení zadavatele ze dne 16.12.2019.
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno


Přílohy
- Vysvětelní zadávací dokumentace_Sdělení zadavatele_DI_5.pdf (597.94 KB)