Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2
Systémové číslo: P13V00000001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241858
Počátek běhu lhůt: 28.12.2012
Nabídku podat do: 05.03.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Cílem tohoto otevřeného řízení je, s ohledem na rozdělení této veřejné zakázky dle § 98 ZVZ na dvě (2) části, uzavření 2 rámcových smluv s více uchazeči v souladu s § 11 ZVZ na dobu určitou, tj. od 01.04.2013 do 31.12.2013, na jejichž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky na provádění lesnických činností.Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na každou část veřejné zakázky se všemi uchazeči, kteří předloží nabídky, které budou v souladu se ZVZ a zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Školní lesní podnik Křtiny, podatelna, Křtiny 175, 679 05 Křtiny

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy