Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Kateřina Němcová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2013 16:10:14
Předmět Dodatečné informace č. 11

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci č. 11 k veřejné zakázce dle zákona o veřejných zakázkách.


Přílohy
- Dodatečné informace_11_130227.pdf (526.40 KB)