Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Kateřina Němcová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2013 14:29:04
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Odpověď na žádost o dodatečnou informaci č. 1


Přílohy
- 01 Dodatečné informace - Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik.pdf (276.92 KB)