Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Kateřina Němcová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2013 15:41:05
Předmět Přílohy k dodatečné informaci č. 8

Zadavatel poskytuje dodatečné informace dle zákona o veřejných zakázkách


Přílohy
- Zadavaci_dokumentace_LC_20130218.pdf (562.83 KB)
- VT003_Rámcová smlouva o poskytování tážebních činností_20130218.doc (155.50 KB)
- VT003_Rámcová smlouva o poskytování pěstebních činností_20130218.doc (147.50 KB)
- Příloha č 5_Formulář ceníku těžebních činností.xls (50.50 KB)
- Příloha č 4_Formulář ceníku pěstebních činností.xls (49.00 KB)
- Priloha_3_Specifikace a objemy těžebních činností.pdf (293.42 KB)
- Priloha_2_Specifikace a objemy pěstebných činností.pdf (432.38 KB)