Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Marek Lollok
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2013 08:35:14
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel na svém profilu zveřejňuje dodatečné informace.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_LČ_130205_clean.pdf (563.08 KB)
- Dodatečné informace_130204.pdf (352.67 KB)