Veřejná zakázka: Část - 2 - Těžební činnost

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Jedná se o část veřejné zakázky: Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013

Název a popis předmětu

  • Název: Část - 2 - Těžební činnost
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění těžebních činností, které budou vykonávány v lesích Mendelovy univerzity v Brně, které spravuje ŠLP. Tyto lesy jsou členěny na polesí, která jsou přesně vymezena.


Předpokládaná hodnota

  • 11 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky