Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Marek Lollok
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2013 10:17:12
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel v souladu se ZVZ uveřejňuje dodatečné informace.


Přílohy
- dodatečné_informace_č_4.pdf (369.93 KB)