Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Marek Lollok
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2013 12:46:57
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel na svém profilu zveřejňuje dodatečné informace dle ZVZ.


Přílohy
- Dodatečné informace_5_130212.pdf (361.37 KB)
- Dodatečné informace_4_130207.pdf (355.73 KB)