Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Kateřina Němcová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2013 07:40:26
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám VZ.


Přílohy
- Dodatečné informace_6_7_130213.pdf (499.50 KB)