Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2013 15:32:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečné informace

Aktuální znění zadávací dokumentace, kde došlo ke změně termínu pro otevírání obálek, který byl v původní dokumentaci chybně uveden.
Zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek do 13.2.2013 do 10.00 hodin.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_LČ_130102.doc (207.00 KB)