Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2013
Odesílatel Kateřina Němcová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2013 10:49:19
Předmět Dodatečné informace č .12

Zadavatel zveřejňuje dodatečné informace č.12 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách


Přílohy
- Dodatečné informace_12_130228.pdf (529.36 KB)