Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup odborné literatury 032023 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Osobní automobil pro projekt LIFE - II
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Dodávka substrátů pro pěstování lesních dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 09.05.2023 10:00
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2023 až 2026
podlimitní Zadáno 25.04.2023 26.05.2023 09:00
022023 Dodávka TV pro Provozní odbor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2023 02.05.2023 09:00
Rekonstrukce bytové jednotky - Žabčice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 22.05.2023 10:00
Dodávka sadbovačů pro pěstování lesních dřevin
nadlimitní Zadáno 05.04.2023 09.05.2023 10:00
Sklízecí mlátička pro ŠZP Žabčice
podlimitní Zadáno 03.04.2023 21.04.2023 09:00
Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 28.03.2023 10:00
Křtiny - úložiště Dykovy školky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2023 21.03.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2023, rozděleno na části
podlimitní Zadáno 08.03.2023 24.03.2023 09:00
Oprava části účelové komunikace Ořešínská
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 13.03.2023 10:00
Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.02.2023 14.03.2023 09:00
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2023-2026
podlimitní Zadáno 22.02.2023 10.03.2023 10:00
Rekonstrukce potrubních rozvodů pro sušící a pařící komory v areálu pily Olomučany – strojní část
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 03.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016