Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup odborné literatury 032024 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 02.05.2024 10:00
3012024 Dodávky IT vybavení - tiskárny 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Univerzální zkušební stroj
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 19.06.2024 10:00
Laboratoř prvkové a speciační analýzy
podlimitní Hodnocení 09.04.2024 25.04.2024 10:00
6012024 Dodávka audiovizuální techniky do místnosti N2010
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 22.04.2024 09:00
Stavební úpravy Studentského klubu v objektu Z
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Oprava hotelových pokojů v bloku D kolejí JAK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2024 18.04.2024 09:00
Strojní dovybavení posilovny Centra sportovních aktivit
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2024 15.04.2024 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu 2025 - 2027
nadlimitní Zadáno 01.04.2024 04.04.2024 13:30
Laboratoř simulace stresu rostlin - manuální mikroskop
podlimitní Hodnocení 26.03.2024 22.04.2024 10:00
MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP
podlimitní Hodnocení 26.03.2024 25.04.2024 10:00
Rekonstrukce tepelného hospodářství výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově
podlimitní Hodnocení 26.03.2024 16.05.2024 10:00
Oprava instalačních jader a rozvodů v ubytovacích buňkách VŠ kolejí v Lednici na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2024 18.04.2024 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2024
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 19.04.2024 09:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku C VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
podlimitní Hodnocení 22.03.2024 22.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016