Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 13.11.2018 17.12.2018 13:00
Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: pronájem těžké techniky na úpravu terénu (tender: Multifunctional agro-forestry operation: rental of heavy machinery for landscaping)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Vybavení pro laboratoř 422 - hydrometrické přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 22.11.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů pro AF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 20.11.2018 14:00
Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 22.11.2018 10:00
Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 05.12.2018 10:00
Oprava rozvodů vody a výměna zásobníku na TUV na Tauferových kolejích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2018 20.11.2018 10:00
Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Těžební činnost č. 48167
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 12.11.2018 10:00
Audity účetních období 2018, 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2018 06.11.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů ESF 2018 - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Dodávka odborných časopisů 072018, předplatné na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2018 09.11.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020
podlimitní Hodnocení 17.10.2018 05.11.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40  ››