Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění nakladatelských služeb pro MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 30.11.2015 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
podlimitní Zadáno 04.11.2015 23.11.2015 10:00
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce auly v objektu A
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 18.11.2015 10:00
Rámcová smlouva na dodávku zemního plynu MENDELU 2016
nadlimitní Zadáno 29.10.2015 29.10.2015 15:00
Rozšíření knihovního systému o modul na nákup knih
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 02.11.2015 10:00
Doplnění náhradního zdroje chlazení pro skleníky GMO
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 29.10.2015 10:00
Izolace střechy objektu J
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 23.10.2015 08:30
Dodávka české odborné literatury - děleno na části 1-3
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.10.2015 16.10.2015 09:30
Dodávka AV techniky - rozděleno na části 1 - 4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2015 08.10.2015 10:00
Výroba strojních součástí lesní lanovky Larix Lamako
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 02.10.2015 10:00
Řídící systém skleníku hlavního objektu BZA
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 09.10.2015 10:00
Dodávka digitálního mikroskopu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 24.09.2015 10:00
Rekonstrukce auly v objektu A, BA 01
podlimitní Zadáno 01.09.2015 02.10.2015 08:30
Rámcová smlouva na zajištění periodických revizí elektroinstalací a elektrických přístrojů
podlimitní Zadáno 28.08.2015 17.09.2015 10:00
Univerzální kolový traktor pro lesní lanovku
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 07.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016