Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba strojních součástí talířových půdních fréz
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 13.03.2015 12:00
Oprava sociálního zařízení na kolejích J.Taufera
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 11.03.2015 11:00
Výroba strojních součástí rýhových zalesňovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 09.03.2015 14:00
Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2015
podlimitní Zadáno 18.02.2015 05.03.2015 10:00
Dodávka české odborné literatury - rozděleno na části 1-14
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 23.02.2015 09:00
Statutární audit účetní závěrky - r. 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 20.02.2015 11:00
Rámcová smlouva na dodávku sazenic pro zalesňování 2015 – rozděleno na části 1-5
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2015 16.02.2015 10:00
Externí audit činností a finančních operací OP VK - AF
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2015 02.02.2015 09:00
Rámcová smlouva na překlady odborných textů z/do anglického jazyka- děleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 02.02.2015 10:00
Zajištění výuky cizích jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
podlimitní Zadáno 08.12.2014 23.12.2014 08:00
Vybavení laboratoře modifikací dřeva: 2 Vakuová sušárna
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 16.12.2014 15:00
Pásové pily pro MRI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 16.12.2014 16:00
Dodávka CNC agregátů - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 09.12.2014 10:00
Dodávka zemního plynu pro MENDELU 2015
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 02.12.2014 15:00
Rámcová smlouva na dodávku hardware - děleno na části 1 - 3
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 03.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016