Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka prádla pro ubytovací provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 19.06.2015 11:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 24.06.2015 11:00
Externí audit činností a finančních operací OP LZZ - MŠ Hrášek II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 08.06.2015 13:30
Oprava hlavního vodovodního řádu na koleji Akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 05.06.2015 10:00
Oprava stávající podlahové krytiny na kolejích J. A. Komenského a koleji Akademie formou výměny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 03.06.2015 10:00
Vybudování hygienické smyčky na objektu D II
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 02.06.2015 10:00
Rekonstrukce trafostanice v areálu kolejí J.Taufera
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2015 10.06.2015 11:00
Výměna sprchových baterií na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 01.06.2015 11:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-30
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 28.05.2015 09:00
Rekonstrukce hřiště v areálu koleje Akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 25.05.2015 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 21.05.2015 10:00
Dodávka, výroba a servis elektroinstalací pro Larix 3T
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 18.05.2015 11:00
Nátěr fasády na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2015 22.05.2015 10:00
Rámcová smlouva na cestovní pojištění MENDELU 2015
podlimitní Zadáno 01.05.2015 19.05.2015 10:00
Upgrade počítačových učeben LDF
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 04.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016