Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní kontrakt přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 27.06.2016 12:00
Rámcová smlouva na služby patentových zástupců
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 27.06.2016 13:00
Havarijní pojištění vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:30
Pojištění pojízdných strojů a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2016/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 22.06.2016 10:00
Dodávka matrací pro ubytovací provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 11:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části 2016 II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 21.06.2016 10:30
Rekonstrukce skleníku LB 05 v areálu ZF v Lednici
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 13.06.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávku krmných směsí rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Zadáno 24.05.2016 13.06.2016 10:00
Odběratelská trafostanice 22/0,4KV, Valtická 686, Lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 20.05.2016 10:00
Stavební úpravy učeben B35 a B36 v objektu B
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 19.05.2016 10:00
Zajištění výuky jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
podlimitní Zadáno 23.04.2016 10.05.2016 10:00
Výroba atypického nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 29.04.2016 10:00
Dodávka přívěsu za traktor k vyvážení dříví s hydraulickou rukou - opakované VŘ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 03.05.2016 10:00
Úpravy výměníkové stanice obj. D, areál Černá Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 28.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016