Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekční činnost pro rekonstrukci objektu C v Lednici
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 14.10.2016 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017
podlimitní Zadáno 05.09.2016 23.09.2016 06:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 05.09.2016 12:00
Poskytování služeb technické podpory a údržby systému SEIWIN 5
podlimitní Zadáno 02.09.2016 09.09.2016 10:00
Souprava pro odvoz dříví
podlimitní Zadáno 27.08.2016 20.09.2016 10:00
Zajištění ostrahy objektů v areálu MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 26.08.2016 10:00
Oprava části cyklotrasy č. 507 - Šibrnka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 09.08.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku laboratorních potřeb, rozděleno na části 1 - 4
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 15.09.2016 10:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části 2016 III
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 15.08.2016 10:00
Modernizace objektu lesního hospodářství Brno - Řečkovice II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 01.08.2016 10:00
Dodávka vozidla technologické dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 01.08.2016 10:00
Realizace energetických auditů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 29.07.2016 10:00
Nákup užitkového automobilu pro potřeby AF MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 30.06.2016 09:00
Dodávka chemických přípravků pro potřeby ŠZP Žabčice
podlimitní Zadáno 28.06.2016 08.07.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku IT vybavení - rozděleno na části 1 - 4
nadlimitní Zadáno 24.06.2016 16.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016