Veřejná zakázka: Zaměření stávajícího stavu a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu D a části přilehlých prostor v areálu Mendelovy univerzity v Brně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3136
Systémové číslo: P19V00000219
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zaměření stávajícího stavu a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu D a části přilehlých prostor v areálu Mendelovy univerzity v Brně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
- zaměření stávajícího stavu objektu D Mendelovy univerzity v Brně, včetně části přilehlých budov a prostor jako podkladu pro zpracování potřebné projektové dokumentace k plánované rekonstrukci objektu,
- zpracování údajů z fyzického zaměření a jejich verifikace;
- zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu na základě výše požadovaných měření a místního šetření a převedení do digitální formy;
- geodetické zaměření ve třídě přesnosti potřebné pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce objektu a souvisejících ploch,
- základní statické posouzení objektu.

Rozsah zaměření a zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu:
- situování objektu v areálu univerzity;
- půdorysy 2. PP, 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a půdorys střechy;
- půdorys 1. NP s nejbližšími vazbami na okolní terén a objekty – předpokládaná hranice viz příloha č. 1;
- dva na sebe kolmé řezy schodištěm budovy;
- čtyři pohledy na budovu;
- pohledy na budovu zachycující rozvody vedení po fasádě, technologie umístěné na fasádě;
- půdorysy se schematickým zakreslením TZB/ZTI (kanalizace, rozvody vody, vytápění včetně otopných těles, vzduchotechniky, rozvodů technických a laboratorních plynů, rozvaděčů, serveru, UPS systémů a popis dalších vnitřních zjistitelných instalací);
- půdorys střechy spojovacího krčku mezi budovami D a A, včetně umístění vzduchotechnických systémů a prvků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz):
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3136.html

nebo v listinné podobě na adrese:

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát – podatelna, odd. veřejných zakázek, k rukám Veroniky Pijáčkové
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky