Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup užitkového automobilu pro potřeby Agronomické fakulty MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 17.12.2018 15:00
0092018 - Dodávka notebooku pro tvůrčí ateliérové pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv
podlimitní Zadáno 03.12.2018 20.12.2018 10:00
0072018 Dodávka tabletů pro MENDELU I_3
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 26.11.2018 09:30
Dodávka propagačních předmětů pro AF
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 20.11.2018 14:00
Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2018 20.11.2018 10:00
0062018 Dodávka notebooků pro Mendelu - rozděleno na tři části
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 13.11.2018 14:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality III
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 20.11.2018 10:00
Rekonstrukce osvětlení ústavu 413
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 08.11.2018 06:00
Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na poskytování služeb patentového zástupce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů ESF 2018 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Dodávka odborných časopisů 072018, předplatné na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 09.11.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zootechnického výukového zázemí na ŠZP Žabčice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 31.10.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020
podlimitní Zadáno 17.10.2018 05.11.2018 14:00
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 06.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016