Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu pro MENDELU 2015
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 02.12.2014 15:00
Rámcová smlouva na dodávku hardware - děleno na části 1 - 3
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 03.02.2015 10:00
Drobné laboratorní přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014 08.12.2014 13:00
Servisní podpora pro aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 05.12.2014 13:00
Systém kontinuálního sledování kvality prostředí a záznamy vybraných hydrochemických parametrů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 04.12.2014 08:30
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 01.12.2014 10:00
Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 09.12.2014 08:30
CEITEC - Dodávka analytických přístrojů – rozděleno na části 1 a 2
podlimitní Zadáno 19.11.2014 08.12.2014 10:00
Dodávka systémů pro ekofyziologická měření – rozděleno na části 1 - 3
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 01.12.2014 10:00
Dodávka materiálu pro chromatografii - děleno na části 1 - 4
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2014 28.11.2014 10:00
Lanový vozík 3 tunový
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 21.11.2014 08:00
Rekonstrukce chodby 2.NP obj. B
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 18.11.2014 11:00
Revitalizace prostor cvičebny, kovodílny a laboratoří úst. 423, obj. B
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 20.11.2014 10:00
LABYRINT PŘÍRODY A RÁJ ZAHRAD – TÉMATICKÉ ZAHRADY - 1.ETAPA – VÝKON AD K DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 25.11.2014 13:00
Modernizace laboratoře cvičení Chemie anorganické a analytické
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 14.11.2014 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016